واژگان، فروزگان و کارواژگان پارسیگ دارای ریشه‌‌شناسی ویژه بخودی هستند که اگر کسی زبردست و کارآزموده نباشد، دچار گمراهی و سردرگمی می‌شود. در این فرسته می‌خواهیم به بررسی ریشه‌های واژه پارسیگ (آب-āb) بپردازیم. باشد که مورد پذیرشتان قرار گیرد.

Āb

āb : آب. این واژه در نوشته‌های دینی پارسیگ به دیسه 𐭠𐭯- ʾp̄ و در نوشته‌های مانوی پارسیگ به دیسه 𐫀𐫁-ʾb نمایان می‌شود که برگرفته از پارسی باستان  𐎠𐎱𐎡- از نیا-ایرانی یا پویرو-ایرانی (Proto-Iranian) Hā́fš* .
همریشه‌های آن:
 • ایرانی مرکزی:
  • اوستایی گاثایی: 𐬀𐬞𐬋 (apō)  
   • اوستایی جوان: 𐬀𐬞‎ (ap), 𐬁𐬟𐬱 (āfš)
 • ایرانی شمال شرقی:
  • بلخی:
   مانوی: 𐫏𐫀𐫂 (/āb, āβ/)
  • خوارزمی: آب (ʾb /āb/)
  • سغدی: آب  (*ā́p)
   • سغدی: 𐼰𐼾 (/ā́p/)
    بودایی:𐼰𐼰𐼾  (ʾʾp)
    ترسایی: ܐܦ (ʾp)
    مانوی: 𐫀𐫀𐫛 (ʾʾp)
   • یغنابی: ṓp, ōw
 • ایرانی شمال غربی:
  • گروه یک:
   • کردی:
    • کرمانجی: av
     • سورانی: ئاو ‎ (aw)
   • زازاکی: ab
  • گروه دو:
   • بلوچی: آپ ‎ (áp)
   • کرمانی:
    نائینی: آئو (āō)
    یزدی: وو ()
   • سیوندی: آو (au)
   • تاتی:
    • آذری کهن: آو، آب
     • الویری-ویداری: او ‎ (ov)
     • اشتهاردی: اِو (eow)
    • تالشی: آو‎ (âv), او‎ (ov)
  • گروه دو:
   • بلوچی: آف، اف (af)
   • کاسپین:
    • گیلکی: ئوو ‎ (ōv)
    • مازندرانی: او ‎ (ow)
   • سمنانی: ō
 • ایرانی جنوب غربی:
  • لارستانی-خلیجی:
   • خلیج پارسی:
    • بشکردی: یاپ (yāp), یا (), آو (ău)
     بندری: هو ()
    • کمزاری: هئو (hau)
   • لاری:ئاو (‘aw)
  • پارسی باستان: 𐎠𐎱𐎡 (āpī[š].), 𐎠𐎱𐎡𐎹𐎠 (apiya)
   • پارسی میانه:
    مانوی: 𐫀𐫁 (ʾb /āb/)
    نوشتاری: 𐭠𐭯 (ʾp /āp/, /āβ/)
    • باختری: او‎ (aw)
    • فارسی: 
     • فارسی ایران و افغانستان: آب ‎ (âb)
     • هزارگی افغانستان: aw
     • فارسی تاجیکستان و ازبکستان: об (ob)
 • → ترکی استانبولیab


ریشه یادشده از نیا-هندو-ایرانی یا پویرو-هندو-ایرانی (Proto-Indu-Iranian) Hā́pš* بوده که میتوان به واژگان همریشه زیر اشاره کرد:

هندو-آریان: *Hā́pṣ, *Hā́pas (خانواده هندی همریشه)
 • سنسکریت: अप् (áp), आपः (ā́paḥ)
  • داردیک: *ā́p, *ā́pas
   • کالامی: و‎ (ū)
   • کشمیری: آب‎ (āb), आब (āb)
   • تورولی: و‎ (ū)
  • پالی: āpa
  • مراتهی کهن: आप (āpa)
  • سندی: آب‎ (āb)

ریشه هندو-ایرانی خود از ریشه خانواده بزرگتری بنام نیا-هندو-اروپایی یا پویرو-هندو-اروپایی (Proto-Indu-Europian) آمده که آن h₂ep-* به معنای «پیکره آب» است. همریشه‌های این خانواده بدین شرح هستند:

 • *h₂ṓp-s ~ *h₂óp-s
  • هندو-ایرانی: *Hā́pš
 • *h₂ep-h₃on-
  • آناتولیایی: *h₂ebo (“رود)
   • هیتی: 𒄩𒉺𒀸 (ḫa-pa-aš, “رود)
   • لووی:  (hāpa), (hāpi)
   • لوکیایی: 𐊜𐊂𐊀 (χba), 𐊜𐊂𐊀𐊆 (χbai, آبیاری کردن)
   • پالائیک:  (hāpna)
  • سلتی (کلتی): *abū (“رود)
   • بریتونی: *aβon
    • بریتونی میانه: auon
     • بریتون: avon
    • کوریش: avon
    • ولزی میانه: afon
     • ولزی: afon
   • ایرلندی کهن: aub, ab, ob, oub
    • ایرلندی میانه: ab, aband, abann
     • ایرلندی: abha, abhainn
     • مانکس: awin
     • گالیک اسکاتلندی: abhainn
    
  • *h₂éph₃n-i-s
   • ایتالیایی: *afnis
    • لاتین: amnis
    • اوسکان: 𐌀𐌀𐌐𐌀 (aapa)
   • لوسیتانیایی: abnis
 • *h₂ep-sru-
  • ارمنی:
   • ارمنی کهن: հաւառի (hawaṙi)
دیسه‌های ناشناخته و نامعین ولی همریشه

 • آلبانیایی: amë (چشمه، خانی) (< *abnā)
 • بالتیک-اسلاوی:
  • لاتویایی: upe (“جوی, رود)
  • لیتوانیایی: ùpė (“جوی, رود)
  • پروسی کهن: ape (< *apiā̃)
  • اسلاوی:
   • اسلاونی کلیسایی کهن: вапа (vapa)